Kerrostaloasunnon laajentaminen ullakkokerrokseen

Kerrostaloasunnon laajentaminen ullakkokerrokseen ei ole mahdoton projekti, mutta vaatii erityisen paljon suunnittelua ja tutkimustyötä. Usein se vaatii myös kaavamuutoksen tai vähintään poikkeamispäätöksen, kuten tässä meidänkin projektissamme, josta kerromme nyt tarkemmin. 

Kerrostaloasunnon ullakkolaajennus tuo lisää tilaa asumiseen

Asiakasperheemme asuu kerrostalon ylimmässä kerroksessa Tampereen keskustassa. Neliöt ovat käymässä lasten kasvaessa pieneksi, joten he tutkivat mahdollisuuksiaan ottaa yläpuolista ullakkotilaa asuinkäyttöön. Neuvottelut aloitettiin taloyhtiön kanssa ja samalla tutkittiin mahdollisuuksia myös lisäkerrosten rakentamiseen. Kuten tässäkin rakennuksessa, vanhojen talojen perustukset ja kantavat rakenteet harvemmin kestävät lisäkerroksien tuoman painon, joten lisäkerrosten rakentamiskustannukset ja perustusten vahvistaminen ei olisi taloudellisesti kannattavaa.

Ullakon laajennussuunnitelmat alkavat tilasuunnittelulla

Meidän roolimme tässä projektissa alkoi mittakäynnillä, jolloin tutkittiin olemassa olevat rakenteet ja tehtiin tarvittavat mittaukset piirrettäviä lupakuvia varten. Apua suunnittelun lähtötietoihin saimme myös kaupungin arkistoja selaamalla ja vanhoja piirustuksia hyödyntämällä.

Kahden eri kerroksen yhdistämisessä on suurin rooli portaiden sijoittelulla. Portaiden mitoituksen tuli olla määräysten täyttävät ja osua sopivaan kohtaan molemmissa kerroksissa. Lisäksi oli selvitettävä välipohjan rakenne ja mahdollisuudet porrasaukon tekemiseen. Kun alustavat lupapiirrokset oli tehty, pidettiin ennakkoneuvottelu rakennusvalvonnan kanssa.

Julkisivujen suunnittelu ja kaupunkikuvallinen ilme

Vaikka laajennus tapahtuukin rakennuksen vaipan sisällä, joitakin ikkuna- ja ovimuutoksia tulee myös julkisivuihin. Piirustusten avulla oli osoitettava näiden vaikutus ympäristöön ja arkkitehtuuriin. Julkisivupiirustukset tuli esittää lupaliitteissä myös värillisinä. Kun piirustusten avulla voidaan osoittaa sekä kaupunkikuvalliset vaikutukset että suunnitelmien määräysten mukainen toteutettavuus, on poikkeamislupapäätös helpompi saada hyväksytettyä.

Kerrostaloasunnon ullakkolaajennuksen kannattavuus

Huoneiston laajentaminen on kallista siinä missä rakentaminen muutenkin. Kannattavuuteen kannattaa panostaa ja miettiä laajennuksen tuottamaan arvoa jo etukäteen. Hyvällä suunnittelulla voidaan väistää ongelmia etukäteen ja saada hyvä käsitys kustannuksista jo suunnitteluvaiheessa. On tärkeää miettiä myös ratkaisujen kestävyyttä ja tulevia remonttitarpeita. Vanhan ja korjattavan päälle ei kannata rakentaa uutta, vaan huolehtia tarvittavista korjauksista jo laajennusvaiheessa.

Ullakkotiloihin muodostuu alle 160 cm korkeaa pinta-alaa, jota ei lasketa mukaan huoneistoalaan. Huoneistoalaa määriteltäessä on huonekorkeuden lisäksi huomioitava myös riittävä ikkunapinta-ala huoneen lattiapinta-alaa kohden. Asunnon markkinahinnan hinnoittelu perustuu nimenomaan huoneistoalaan, joten näiden ratkaisujen huomioimisella on tärkeä merkitys myös laajennuksen kannattavuuten.

Parhaimmillaan ullakkolaajennus tekee asunnosta selvästi sijoitusta arvokkaammaan erottumalla asuntomarkkinoilla ja tarjoamalla asukkailleen monipuolista käyttötilaa ja upeita maisemia.

Rakennusarkkitehtimme Aino on tehnyt tästä projektistamme myös opinnäytetyönsä kiitettävin arvosanoin. Työ on luettavissa täältä.

Laajennushankkeen aloittaminen

Laajennusprojektien suunnittelu alkaa aina vanhan osan tarkalla tutkimisella ja mallintamisella. Näin voimme varmistua siitä, että laajennusosa tulee oikein suunniteltua ja muistamme huomioida myös laajentamisen mahdollistavat olemassa olevat rakenteet. Tulipa laajennus sitten kerrostaloon tai pientaloon, kaikki alkaa arkkitehtisuunnittelusta ja lupaneuvotteluista. 


Kuva: Promethor – ote kohteeseen laaditusta meluselvityksestä

Lue myös muista projekteistamme, joiden suunnittelussa on huomioitu liikennemelun vaikutus.

Liikennemelun huomioiminen arkkitehtisuunnittelussa

Artikkelissa esittelemme neljä erilaista suunnittelukohdettamme, jotka ovat vaatineet erityishuomiointia liikennemelun suhteen.

Lue lisää ›

Kerrostaloasunnon laajentaminen ullakkokerrokseen

Lue, kuinka suunnittelimme lisätilaa kerrostalokaksioon ullakolle laajentamalla

Lue lisää ›

Arkkitehtisuunnittelun hinta - talopaketti vai oma arkkitehti?

Arkkitehtisuunnittelun edut ja hyödyt uuden omakotitalon rakentamisessa

Lue lisää ›

Toiveissa persoonallinen koti

Millainen on persoonallinen koti? Lyhyesti voisi sanoa, että persoonallinen koti on sellainen, mikä tuntuu omalta ja ilmentää asujansa identiteettiä.

Lue lisää ›

Virtuaalisisustus ja digitaalinen stailaus

Maailma sähköistyy, palvelut menevät entistäkin kiivaammin verkkoon ja niin suunnittelu kuin monet muutkin työt onnistuvat näppärästi etänä.

Lue lisää ›

Pikayhteydenotto

Jätä yhteystietosi, soitamme sinulle ensi tilassa!

Soita