Liikennemelun huomioiminen arkkitehtisuunnittelussa

Yksi yleistyvä asia projekteissamme on liikennemelun huomioimien arkkitehtisuunnittelussa. Tässä tekstissä esittelemme neljä erilaista suunnittelukohdettamme, jotka ovat vaatineet erityishuomiointia liikennemelun suhteen. Esiteltävät projektikohteemme ovat kerrostalohuoneiston ullakkolaajennus, omakotitalon laajennus, rintamamiestalon ullakkolaajennus sekä uudiskohteen rakentaminen liikennemelualuelle.

Liikennemelusta haittaa yhä tiivistyvillä rakennusalueilla

Asuminen ja rakentaminen tiivistyy koko ajan pääkaupunkiseudulla ja muissa kasvukeskuksissa. Kaavoitus ohjaa tiivistä rakentamista ja samalla pyritään hyödyntämään kaikki rakennusala ja -oikeus, mikä on käytettävissä. Myös lisääntyvä liikenne aiheuttaa omat haasteensa rakentamiseen ja äänimaailmaltaan viihtyisän kodin suunnitteluun. Uudet asuinalueet saattavat sijoittua lentomelualueelle tai vieressä kulkee vilkkaasti liikennöity tie. Myös junarata saattaa kulkea rakennettavan tai jo rakennetun tontin vieressä.

Tiivis rakentaminen ohjaa myös siihen, että tontin rakennusoikeutta saatetaan jakaa myös kahdelle tai useammallekin eri asuinrakennukselle. Tällöin tulee huomioida myös tontin sisäinen meluvaikutus.

Liikennemelun asettamat vaatimukset tontille – tiedot asemakaavasta

Tontille asetetut desibelivaatimukset ovat nähtävillä asemakaavasta. Asemakaavaselosteessa on tarkemmin kirjattu, kuinka liikennemelu tulee huomioida rakentamisessa. Määräykset koskevat myös vanhojen rakennusten korjaus- tai laajennussuunnitelmia. 

Projekti 1 – Liikennemelun huomioiminen kerrostaloasunnon ullakkolaajennuksessa

Tässä projektissa suunnittelimme kerrostaloasuntoon laajennuksen asunnon yläpuolella olevaan ullakkokerrokseen. Kerrostalo on 6-kerroksinen ja sijaitsee Tampereen keskustassa vilkkaasti liikennöidyn kadun kulmassa. Yksi rakennusluvan saamisen edellytyksistä oli osoittaa, että laajennusosan rakenteilla voidaan estää liiallisen liikennemelun pääsy asuntoon. Desibelivaatimukset tulee täyttyä siis myös vanhojen rakenteiden ja tilojen osalta, mikäli nämä otetaan asuinhuoneiston käyttöön.

Teimme kohteeseen rakennussuunnitelmat sisältäen uudet, määräysten mukaiset tilaratkaisut ja rakenteet, joiden pohjalta tilasimme meluselvityksen. Meluselvityksen hinta oli n. 500 € (2022). 

Tarkemmin tietoa tästä kerrostalohuoneiston laajennusprojektistamme voit lukea täältä. Toimimme hankkeessa sekä arkkitehti- että pääsuunnittelijana.

Projekti 2 – Omakotitalon laajennus liikennemelualueella

Tämä suunnittelukohteemme sijaitsee Espoossa liikennemelualueella. Tehtävänämme oli suunnitella laajennus vuonna 1999 valmistuneeseen omakotitaloon. Käytettävää rakennusoikeutta oli pienen asunnon verran jäljellä, joten suunnittelimme kapenevan tontin päähän pienen lisäosan asunnolle. Laajennuksen kerrosala on 38 neliötä. 

Kaavassa oleva aaltoviivainen merkintä osoittaa rakennusalan sivun, jonka puoleisten asuinrakennuksen ulkoseinien sekä ikkunoiden ja muiden rakenteiden äänieristävyyden liikennemelua vastaan on oltava vähintään 32 dB. Kaavamääräyksiin on syytä perehtyä aina tarkasti, ennen suunnitteluun ryhtymistä. Tähänkin kohteeseen teetettiin meluselvitys, jotta määräysten todentaminen voitiin osoittaa. Toimimme projektissa sekä arkkitehti- että pääsuunnittelijana. 

Projekti 3 – Rintamamiestalon ullakkolaajennus

Rintamamiestalojen laajennussuunnitelmia teemme paljon, mutta tässä kohteessa haasteena oli aivan rakennuksen vieressä kulkeva junarata. Alueen asemakaava on vanha, mutta siinäkin edellytetään rataliikennemelun huomioiminen rakentamisessa ja korjaamisessa. Kaavamääräyksillä varmistetaan, että myös liikennemelualueilla voidaan taata hyvä asumisviihtyvyys rakennettaviin ja korjattaviin asuinrakennuksiin.

Vanhojen omakotitalojen ullakkolaajennuksissa on paljon haastavia tekijöitä, ja siitä syystä ne kannattaa suunnitella huolella ja päivittää myös rakennuspiirustukset ajantasalle. Ullakkolaajennus nostaa asunnon arvoa, kun se tehdään oikein. Ullakkolaajennusprojekteistamme olemme kirjoittaneet lisää tänne

Projekti 4 – Omakotitalon rakentaminen liikennemelualueelle

Tämä referenssikohteemme on suunniteltu Espooseen uudelleen lohkottuun tonttiin, jolla on kaksi erillistä rakennuspaikkaa. Tämä toiselle määräosista suunnittelemamme uudiskohde tehdään rakennuttajan taholta myyntiin. Tällaisten ns. gryndikohteiden rakentamisessa korostuu kaavamääräysten ja lupakäsittelijöiden merkitys. Kaavamääräyksillä ja suunnittelun ohjaamisella halutaan varmistaa, ettei kustannussäästöjä tehdän asuinmukavuuden kustannuksella, vaan voidaan varmistaa, että laadukas asuminen on mahdollista kaikissa asuinrakennuksissa.

Tällä tontilla tuli huomioida kadun vastainen liikennemelu rakenteiden äänieristävyydessä. Myös tilasuunnittelulla ja rakennuksen sijoittamisella tontille, voimme vaikuttaa parempaan lopputulokseen. Toimiva ja huolellisesti suunniteltu tilaratkaisu auttaa myös säästämään rakennuskustannuksissa, jolloin myös rakennuttaja hyötyy. 

Tämän alueen asemakaavasta ei käynyt ilmi liikennemeluvaikutusalue tai sen osoittamat vaatimukset, vaan asia selvisi vasta ennakkoneuvottelussa. Espoon rakennusvalvonta tarkastaa lupahakemukset ja liitteet aina huolellisesti läpi, joten arkkitehdillä ja pääsuunnittelijalla on tärkeä osa sujuvan lupaprosessin edistämisessä. 


 

Kuva: Promethor – ote kohteeseen laaditusta meluselvityksestä
 

Liikennemelun huomioiminen arkkitehtisuunnittelussa

Artikkelissa esittelemme neljä erilaista suunnittelukohdettamme, jotka ovat vaatineet erityishuomiointia liikennemelun suhteen.

Lue lisää ›

Kerrostaloasunnon laajentaminen ullakkokerrokseen

Lue, kuinka suunnittelimme lisätilaa kerrostalokaksioon ullakolle laajentamalla

Lue lisää ›

Arkkitehtisuunnittelun hinta - talopaketti vai oma arkkitehti?

Arkkitehtisuunnittelun edut ja hyödyt uuden omakotitalon rakentamisessa

Lue lisää ›

Toiveissa persoonallinen koti

Millainen on persoonallinen koti? Lyhyesti voisi sanoa, että persoonallinen koti on sellainen, mikä tuntuu omalta ja ilmentää asujansa identiteettiä.

Lue lisää ›

Virtuaalisisustus ja digitaalinen stailaus

Maailma sähköistyy, palvelut menevät entistäkin kiivaammin verkkoon ja niin suunnittelu kuin monet muutkin työt onnistuvat näppärästi etänä.

Lue lisää ›

Pikayhteydenotto

Jätä yhteystietosi, soitamme sinulle ensi tilassa!

Soita